CR WEEK #33:
M TAKING MATTERS IN MY OWN HANDS!

vrijdag 15 augustus van 21u tot 24u
zaterdag van 14u tot 17u


Fong Ponto wordt verdacht van:


Tentoonstellen, verkopen, of verspreiden van liederen, pamfletten of enig al dan niet gedrukte tekst of beelden die strijdig zijn met de goede zeden. artikel: SWB 383

PV VAN VERHOOR AFGENOMEN NA VRIJHEIDSBENEMING

Over de mij ten laste gelegde feiten wens ik het volgende te verklaren: ik ben een kunstenaar. Conflictroom te Antwerpen nodigde mij uit om een act te maken voor hen. Ik koos ervoor om 2 cliché's tegen elkaar uit te spelen, m.n. iemand die aan het mediteren is en iemand die masturbeert. Ik plaatste deze 2 beelden tegenover elkaar. Het is de bedoeling van Conflictroom om een conflict op te roepen en hierover te discussiëren. Ik zat dus inderdaad in levende lijve te mediteren in een vitrine van een leegstaande winkel. De vitrine geeft uit op het voetpad. Op een dvd is te zien hoe ik zit te masturberen. Dit is een opname van ongeveer 2 minuten. De opname wordt steeds herhaald. Ik ejaculeer niet. De beelden zijn goed te zien vanop het voetpad. Ik besef dat de beelden aanstootgevend kunnen zijn voor sommige mensen. Dit is ook de opzet van het project. Ik wens te verduidelijken dat het tv-toestel op enige afstand staat van het raam en door de zon-reflectie niet goed zichtbaar is. Mensen die willen zien moeten stilstaan en goed kijken. Anderen kunnen gewoon doorlopen.