CR WEEK #27
APT : "Interface Fictions"
Vernissage: vr 04.07
Finissage: za 05.07


In 'INTERFACE' tasten 7 performers de grenzen af van ConflictRoom. Tegelijkertijd transparant en nadrukkelijk, functioneert het glas als een interface tussen het 'binnen' en het 'buiten': tussen de veilige, afgebakende private ruimte, en het publieke verkeer.
De kunstenaars bewonen ConflictRoom één week lang, en experimenteren in volle zicht met hun (on)zichtbaarheid, intimiteit en de (mis)communicatie die ontstaat tussen hen en de buitenwereld. De terugkerende voorbijgangers worden dag na dag geconfronteerd met hun acties die zich doorheen de week ontwikkelen, en soms buiten de wel-afgebakende grenzen van het glas heen breken. 'Interface' wil de relaties in kaart brengen tussen de kunstpraktijk, het dagelijkse leven, en de gemeenschap waarin de regels en strategieën van 'kunst/werk', 'de gift', 'doen en maken' en 'toebehoren' worden gehanteerd.

Deelnemers: Kim Lien Desault, Klaas Devos, Sara Manente, Marcos Martins, Gable Roelofson, Michel Yang, Elke Van Campenhout

Curator: Lilia Mestre